Kodeks Bezpieczeństwa i Higieny Bonifacio

 1. HomePage
 2. Hotel
 3. Kodeks Bezpieczeństwa i Higieny Bonifacio
Date of
arrival
Date of
departure

Kodeks Bezpieczeństwa i Higieny Bonifacio

KODEKS BONIFACIO: BEZPIECZNY I PRZYJAZNY HOTEL

 

 HIGIENA * BEZPIECZEŃSTWO * KAMERALNOŚĆ * NATURA
 

Szanowni Goście,

 

Po prawie dwumiesięcznym okresie zawieszenia działalności operacyjnej naszego Hotelu od 4 maja jesteśmy ponownie gotowi na przyjmowanie Gości.

W oczekiwaniu na Państwa powrót staraliśmy się jak najlepiej przygotować Bonifacio SPA & Sport Resort do ponownego przyjmowania  Gości. Drobiazgowo śledziliśmy wszystkie oficjalne informacje oraz zalecenia władz państwowych i autorytetów medycznych, a także wdrażaliśmy wszelkie dodatkowe rekomendacje dotyczące zasad higieny i bezpieczeństwa zarówno dla Gości jak i personelu, które uzupełniają i tak wysokie standardy, które spełnialiśmy przed epidemią.

Nasz Hotel bez Gości, którzy dzielą naszą pasję do sportu, aktywnego wypoczynku, pysznej kuchni opartej na lokalnych składnikach  i zdrowego stylu życia, jest niczym arena bez widowni. Dlatego z nadzieją wypatrujemy oznak ustępowania epidemii i z utęsknieniem czekamy na Gości, którym przy zachowaniu pełnych zasad bezpieczeństwa zapewnimy ten sam komfort i jakość usług, które były do tej pory naszym wyróżnikiem.

Gdzie, jeśli nie w Bonifacio, w sercu zielonej Pradoliny Wkry, dosłownie na wyciągnięcie ręki,znajdziecie Państwo tak dobre warunki do nabrania odporności w tych niepewnych czasach.

Prosimy o zapoznanie się z naszym Kodeksem i zastosowanie się do tych regulacji podczas pobytu.

 

Życzymy przede wszystkim dużo zdrowia i pogody ducha. Na przekór trudnościom!

 

Zespół Bonifacio SPA& Sport Resort

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY W CZASACH PANDEMII

UWAGA

 • Poszczególne sekcje Hotelu (część gastronomiczna, SPA & Wellness, Strefa Animacji itp.)  będą udostępniane w miarę ukazywania się kolejnych Rozporządzeń dotyczących funkcjonowania hoteli w Polsce.
 • Niektóre zapisy Kodeksu mogą ulec zmianie w zależności od wprowadzania oficjalnych procedur określających szczegółowe zasady bezpieczeństwa w hotelach.

PERSONEL

 • Wszyscy pracownicy i kadra kierownicza zostali przeszkoleni z zasad bezpieczeństwa, higieny i postępowania w okresie trwania pandemii. Każdy przeszkolony i dopuszczony do pracy członek naszego  Zespołu otrzyma wewnętrzny Certyfikat Bezpieczeństwa Bonifacio
 • Wszyscy pracownicy hotelu są wyposażeni w maseczki ochronne lub przyłbice, rękawiczki i płyny dezynfekujące
 • Codziennie przed rozpoczęciem pracy personel ma mierzoną temperaturę. Pracownik wykazujący jakiekolwiek  objawy chorobowe nie będzie mógł przystąpić do pracy 

RECEPCJA

 • Część noclegowa oraz gastronomiczna Hotelu jest dostępna tylko dla zameldowanych Gości Hotelowych
 • Hotel może przyjąć maksymalnie 114 osób. 
 • Wszyscy Goście podczas dokonywania rezerwacji są zobowiązani zaświadczyć, iż wg ich najlepszej wiedzy są zdrowi i nie stanowią zagrożenia dla innych przebywających w hotelu osób 
 • Personel ma prawo odmówić przyjęcia Gościa w przypadku zauważenia ewidentnych objawów chorobowych. Na recepcji jest dostepny bezdotykowy termometr do sprawdzenia temperatury Gościa w razie wątpliwości 
 • W trakcie meldowania Goście są proszenie o zachowanie odpowiedniej odległości pomiędzy sobą. Przy Recepcji w trakcie meldowania i rozliczania pobytu może przebywać tylko jedna osoba. 
 • Przy Recepcji została wydzielona Strefa dla Oczekujących 
 • Goście są oddzieleni od pracownika Recepcji płytą poliwęglanową, a zameldowanie odbywa się w maksymalnie uproszczony sposób i bezdotykowo
 • Klucze elektroniczne do pokoi są każdorazowo dezynfekowane
 • Blat recepcji, telefony, terminale płatnicze i inne powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane
 • Przy recepcji jest dostępny automatyczny dozownik z płynem dezynfekującym
 • Goście podczas zameldowania informowani są o Kodeksie Bonifacio i są proszeni o poświadczenie zapoznanie się z zapisami Kodeksu
 • Na recepcji istnieje możliwość zakupienia środków bezpieczeństwa (maseczki jednorazowe, płyny dezynfekujące i rękawiczki jednorazowe)  

  POKOJE HOTELOWE

 • Serwis pokoju odbywa się w maseczkach lub przyłbicach oraz jednorazowych rękawiczkach
 • W trakcie sprzątania oprócz standardowych czynności dezynfekowane są wszystkie blaty, klamki i elementy wyposażenia hotelowego
 • Przed zameldowaniem kolejnych Gości każdy pokój  będzie dokładnie przewietrzony i zdezynfekowany. Na specjalne życzenie Gości pokój może zostać dodatkowo ozonowany
 • Popołudniowy serwis pokoju podczas pobytu Gości zostaje ograniczony tylko do ewentualnej wymiany ręczników i brudnych naczyń oraz dezynfekcji wejścia do pokoju (drzwi, klamki)
  • Goście proszeni są o pozostawienie ręczników do wymiany w specjalnych workach
    i wystawienie ich przed drzwi wejściowe
  • Szlafroki będą wymieniane nie częściej niż raz na dwie doby
  • Goście proszeni są o pozostawienie zużytych naczyń na specjalnych tacach
   i wystawienie ich przed drzwi wejściowe
 • Przy pobytach dłuższych niż dwie doby przeprowadzony zostanie dodatkowy serwis sprzątający (tylko w czasie nieobecności Gości w pokoju)
  • Wymiana pościeli
  • Sprzątanie łazienki
  • Odświeżenie części sypialnej
  • Dezynfekcja wyposażenia pokoju

   GASTRONOMIA

 • Ilość miejsc siedzących dostępnych w restauracjach (Restauracja Bonifacio i Restauracja Jasna Polana) została pomniejszona o 50%. Maksymalnie w jednym czasie w obydwu restauracjach może przebywać 90 osób. 
 • Pomiędzy stolikami zachowana jest bezpieczna odległość zgodnie z zasadami Społecznego Dystansu. Ustawienie stołów jest stałe i nie może być zmienione przez Gości (łączenie stołów itp.)
 • Zostały przygotowane dodatkowe przestrzenie do spożywania posiłków  i relaksu na zewnątrz Hotelu (strefa nad basenem zewnętrznym, taras przy kuchni letniej Restauracji Bonifacio, miejsce na jeziorkiem, altany i miejsca piknikowe)
 • Stoliki, krzesła i zastawa stołowa są każdorazowo dezynfekowane
 • Pracownicy mający kontakt z gośćmi są zobowiązani są do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic, jednorazowych rękawiczek oraz czapek kucharskich (dotyczy kucharzy mających styczność z Gośćmi)
 • Przed wejściem do części restauracyjnej dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym. Goście proszeni są o dezynfekcję rąk przy każdorazowym wejściu na teren restauracji
 • Na zapleczu dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym, a pracownicy mają obowiązek regularnego mycia i dezynfekcji rąk oraz stanowisk pracy
 • Posiłki są wydawane zgodnie z normami HAACP, przyjętymi ograniczeniami i rozporządzeniami rządowymi
 • Zostanie zachowana możliwość zamawiania posiłków na wynos oraz room service

 WELLNESS & SPA

 • Korzystanie ze Strefy SPA & Wellness oraz basenów może się odbywać tylko po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji na określoną godzinę, tak aby uniknąć zbyt dużej ilości Gości korzystających jednocześnie z  urządzeń i aby zostały zachowane zasady Społecznego Dystansu oraz zasady opisane w aktualnych Rozporządzeniach rządowych 
 • Przed wejściem do strefy Wellness & Spa oraz innych stref rekreacyjnych dostępne są dozowniki z płynem dezynfekującym a Goście są proszeni o dezynfekcję rąk
 • Przed skorzystaniem z zabiegów SPA Goście są proszeni o ponowne umożliwienie zmierzenia temperatury bezdotykowym termometrem
 • Wszystkie powierzchnie, blaty, kosmetyki, sprzęt i gabinety zabiegowe są regularnie dezynfekowane
 • Pracownicy strefy Wellness & Spa zobowiązani są do noszenia maseczek lub przyłbic i jednorazowych rękawiczek
 • Każdorazowo, po użyciu przez Gościa wyposażenie strefy SPA & Wellness jest dezynfekowane
 • Regularnie monitorowane są parametry chlorowania i jakości wody)
 • Po zamknięciu Strefa SPA & Wellness jest ozonowana

STREFA ANIMACJI – KLUB ZAJĄCA BONIFACEGO

 • Wszystkie dzieci niezależnie od wieku mogą przebywać w Strefie Animacji tylko pod opieką rodzica bądź dorosłego  opiekuna
 • Ilość osób korzystająca ze Strefy Animacji będzie na  bieżąco regulowana przez personel, tak aby zachować zasady „Społecznego Dystansu” oraz zasady opisane w aktualnych Rozporządzeniach rządowych 
 • Personel Strefy Animacji jest dedykowany do utrzymywania higieny i regularnego dezynfekowania wyposażenia
 • Przed wejściem do Strefy Animacji jest dostępny dozownik z płynem dezynfekującym
 • Animatorzy i instruktorzy noszą maseczki lub przyłbice
 • Strefa Animacji będzie regularnie ozonowana po zakończeniu dnia

   POWIERZCHNIE OGÓLNODOSTĘPNE

 • Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne są regularnie dezynfekowane przez dedykowanego pracownika (dotyczy to w szczególności klamek, przycisków windy, blatów)
 • Stosowana jest zasada tzw. czystych blatów – do minimum ograniczana jest liczba produktów dostępnych bezpośrednio dla Gości i wydawane są one na życzenie
 • Ze szczególną dokładnością dezynfekowane są windy oraz toalety
 • System wentylacji i klimatyzacji podlega regularnym przeglądom wykonywanym  przez wyspecjalizowaną firmę serwisową w celu zapewnienia czystości całej instalacji, w tym systemu filtrów
 • Przestrzenie wspólne są regularnie wietrzone
 • Lobby, część gastronomiczna oraz SPA & Wellness są regularnie ozonowane w godzinach nocnych

 

Zobacz co nowegow Grupie BFC
Zobacz co nowego
w Grupie BFC

blog bfc

newsletter
Stay up to date with the latest promotional events at the hotel!
This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close